Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

14/12/2023 | Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή - Φάση Α (ΠΠ 2014-2020)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/12/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2023 και ώρα 08:00 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/12/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 172

Προϋπολογισμός: 33.500.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/11/2022 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στην Τρίπολη και στην Κόρινθο

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2022 και ώρα 08:00:34
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2023 και ώρα 14:00:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 170

Προϋπολογισμός: 2.900.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς ή / και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τρίπολη και στην Κόρινθο για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/11/2022 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2022 και ώρα 08:00 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2023 και ώρα 14:00 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 171

Προϋπολογισμός: 12.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/11/2022 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/11/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/11/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 169

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς ή / και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Μεγαλόπολη για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2022 | Επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2022 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 168

Προϋπολογισμός: 19.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2022 | Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 09 ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 12.570.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

3/10/2022 | Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/09/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 164

Προϋπολογισμός: 17.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

19/9/2022 | Σύγχρονες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Οικονομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/09/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2023 και ώρα 12:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 06 ΕΠΑΝΕΚ EKT

Προϋπολογισμός: 19.990.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/7/2022 | Έργα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικών και Ιστορικών Μνημείων και Συλλογών

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/07/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/07/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2023 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕΤΠΕ)

Κωδικός Πρόσκλησης: 07 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 8.676.450,56 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΕΤ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/7/2022 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/07/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/07/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 166

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς ή / και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Μεγαλόπολη για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

16/5/2022 | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ημερομηνία Έκδοσης: 16/05/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/05/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 165

Προϋπολογισμός: 47.656.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/4/2022 | Δράσεις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/04/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/04/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 04 ΕΠΑνΕΚ

Προϋπολογισμός: 9.528.531,99 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

4/4/2022 | Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/04/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/04/2022 και ώρα 08:15
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/04/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 163

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) και όχι προς τους δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης και θα αναρτηθεί στην ενότητα "Προκηρύξεις"


περισσότερα...

14/3/2022 | Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/03/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/03/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/03/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 162

Προϋπολογισμός: 46.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

23/2/2022 | Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/02/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/02/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/04/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 161

Προϋπολογισμός: 64.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/12/2021 | Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/12/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/01/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 160

Προϋπολογισμός: 30.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να ανατρέξουν για την απαραίτητη πληροφόρησή τους στη σχετική ιστοσελίδα της Δράσης


περισσότερα...

22/12/2021 | Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/12/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/02/2022 και ώρα 16:00

Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 159

Προϋπολογισμός: 8.200.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/11/2021 | Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύρου και Παιονίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 157

Προϋπολογισμός: 13.998.825,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

24/11/2021 | Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 156

Προϋπολογισμός: 8.324.360,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/11/2021 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/01/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 154

Προϋπολογισμός: 12.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/11/2021 | Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/01/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 155

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/11/2021 | Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/01/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 158

Προϋπολογισμός: 9.640.671,50 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/7/2021 | ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/08/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/12/2021 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 143

Προϋπολογισμός: 13.140.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης και σε Ερευνητικούς Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β μεμονωμένα η σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/7/2021 | Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του B θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/07/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ 03

Προϋπολογισμός: 16.473.600,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

7/7/2021 | Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (5ος Κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 7/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/07/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/07/2021 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 153

Προϋπολογισμός: 810.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

1/7/2021 | Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/07/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/12/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 146

Προϋπολογισμός: 3.700.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/6/2021 | Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/06/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 152

Προϋπολογισμός: 166.700.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/6/2021 | Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/07/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/11/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 151

Προϋπολογισμός: 32.120.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

11/6/2021 | Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/06/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/06/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 149

Προϋπολογισμός: 300.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/6/2021 | Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 03/06/2021 και ώρα 15:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/06/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 148

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/5/2021 | Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/05/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 04/06/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 150

Προϋπολογισμός: 16.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/5/2021 | Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/05/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/05/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 147

Προϋπολογισμός: 330.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

10/5/2021 | ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/05/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/05/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/10/2021 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 142

Προϋπολογισμός: 1.860.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ακόλουθους φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»:

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  • Ερευνητικοί Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β στους οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

περισσότερα...

16/4/2021 | Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/04/2021 και ώρα 12:00              Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 145

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανεξάρτητες Αρχές, Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία, καθώς και σε Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών), σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από Υπουργεία, σε Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και σε Λοιπούς καθ' αρμοδιότητα φορείς  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

28/1/2021 | Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/02/2021 και ώρα 08:00               
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/05/2021 και ώρα 23:59
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 03 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 23.173.998,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, στην ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και Ιδρύματα αυτής, στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στην ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), εποπτευόμενα από Υπουργεία, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενα από Υπουργεία, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού και σε λοιπούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

21/1/2021 | Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/01/2021 και ώρα 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/03/2021 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 118

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

21/1/2021 | Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/01/2021 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/04/2022 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 141

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και σε ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

15/1/2021 | Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/01/2021 13:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/02/2021 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 138

Προϋπολογισμός: 3.600.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

13/1/2021 | Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/01/2021 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2021 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 139

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να ανατρέξουν για την απαραίτητη πληροφόρησή τους στη σχετική ιστοσελίδα της Δράσης


περισσότερα...

30/12/2020 | Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/12/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/12/2020 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2021 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 140

Προϋπολογισμός: 51.051.191,62 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να ανατρέξουν για την απαραίτητη πληροφόρησή τους στη σχετική ιστοσελίδα της Δράσης


περισσότερα...

7/12/2020 | Επιχορήγηση Προμήθειας Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου)

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/12/2020 και ώρα 23:59
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 137

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

10/11/2020 | Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Φλώρινας

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/11/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2021 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 135

Προϋπολογισμός: 15.034.491,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/10/2020 | Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2020 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 133

Προϋπολογισμός: 7.540.500,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/10/2020 | Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ) – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 06/11/2020 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 134

Προϋπολογισμός: 600.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/10/2020 | Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 06/11/2020 και ώρα 15:30
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 132

Προϋπολογισμός: 33.046.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

1/10/2020 | G-Cloud Next Generation- Β φάση

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/09/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 102_A_ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 24.235.800,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/9/2020 | Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/09/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/10/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2021
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 124

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

17/9/2020 | Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Β Κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/09/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/10/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 131

Προϋπολογισμός: 370.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/9/2020 | Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ (Β Κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/09/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/09/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2021 και ώρα 14:00 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 066Β_ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 4.850.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.), στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/7/2020 | Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/07/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/07/2020 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2020 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 130

Προϋπολογισμός: 764.016,90 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Πρόσκληση αφορά στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ. 400kV Παλλήνη – Αγ. Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη - Κουμουνδούρου, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μετατροπών και αποξηλώσεων των υφιστάμενων Γ.Μ. 400kV.


περισσότερα...

26/6/2020 | Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Α Κύκλος

Ημερομηνία Έκδοσης: 26/06/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/06/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/07/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 129

Προϋπολογισμός: 530.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

11/6/2020 | Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/04/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 127

Προϋπολογισμός: 300.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

26/5/2020 | Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Ημερομηνία Έκδοσης: 26/05/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/05/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 128

Προϋπολογισμός: 500.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/3/2020 | Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/03/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/03/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Α'

Κωδικός Πρόσκλησης: 01 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 265.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ και στην ΕΥΔΕ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Γ') για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/3/2020 | Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

Ημερομηνία Έκδοσης:09/03/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/03/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 125

Προϋπολογισμός: 9.465.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και σε Εποπτευόμενους Φορείς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/2/2020 | Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας

Ημερομηνία Έκδοσης:20/02/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/02/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/03/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 126

 Προϋπολογισμός: 100.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2020 | Αναβάθμιση Υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας (Β έκδοση)

Ημερομηνία Έκδοσης:16/01/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/01/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 123

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/12/2019 | Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Β έκδοση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/12/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/12/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 122

Προϋπολογισμός: 9.842.200,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με συνδικαιούχους, φορείς που επιλέγονται από αυτή βάσει καταστατικών ή άλλων αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

21/6/2019 | Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/07/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/12/2020 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 121

Προϋπολογισμός: 68.000.000,00  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους:

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με την ιδιότητα του Δικαιούχου ή Συνδικαιούχου και Κυρίου της Πράξης, κατά περίπτωση
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

περισσότερα...

5/6/2019 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/06/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/07/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 106

Προϋπολογισμός: 9.286.368,75 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

24/5/2019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/05/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/05/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 120

Προϋπολογισμός: 3.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  


περισσότερα...

16/4/2019 | Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Ημερομηνία Έκδοσης:16/04/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/04/2019 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/07/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 111

Προϋπολογισμός: 45.000.000 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  


περισσότερα...

19/3/2019 | Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 082

Προϋπολογισμός: 3.750.000,00 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

7/3/2019 | Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης (ΚΕΕ) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο "ESA BIC Greece"

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 117

Προϋπολογισμός: 930.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

27/2/2019 | Επεξεργασία και διάθεση μέσω ΤΠΕ μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/2/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 07/06/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 112

Προϋπολογισμός: 12.007.500 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/1/2019 | G-Cloud Next Generation

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/01/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/01/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 07/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 102

Προϋπολογισμός: 11.780.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/12/2018 | Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 115

Προϋπολογισμός: 20.000.714 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/12/2018 | «Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας»

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 116

Προϋπολογισμός: 25.865.046,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/11/2018 | Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/04/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 114

Προϋπολογισμός: 3.316.293,94 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoυς Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

27/11/2018 | Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 04/03/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 107

Προϋπολογισμός: 29.650.000,10 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/11/2018 | Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2Χ200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος»

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/12/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 113

Προϋπολογισμός: 127.428.278,31 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

17/10/2018 | Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/10/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/10/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2018 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 109

Προϋπολογισμός: 24.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/10/2018 | Παροχή προηγμένων δικτυακών & υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσ/κές μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας & τη βελτίωση της Ανταγων/τας του Τομέα Υγείας

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/10/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/10/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 101

Προϋπολογισμός: 8.894.198,80 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

24/9/2018 | Πρακτική Aσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/09/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ02

Προϋπολογισμός: 27.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

21/9/2018 | Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/09/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/04/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 110

Προϋπολογισμός: 70.387.748,44 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (αποκλειστικά: Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων)
  • Ομοσπονδίες Εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας)
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων

περισσότερα...

19/9/2018 | WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/9/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/09/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 105

Προϋπολογισμός: 15.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/8/2018 | Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/8/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/8/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 104

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

31/7/2018 | Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 103

Προϋπολογισμός: 6.290.448 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/7/2018 | Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 074

Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

23/7/2018 | Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 099

Προϋπολογισμός: 975.650 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/7/2018 | Πρακτική Aσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 03/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ01

Προϋπολογισμός: 97.333.695 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας που εμπίπτουν στις κατηγορίες Δυνητικών Δικαιούχων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

4/6/2018 | Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 


περισσότερα...

23/5/2018 | Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/05/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/07/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 095

Προϋπολογισμός: 2.800.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo Ι.Γ.Μ.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/5/2018 | Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/05/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 096

Προϋπολογισμός: 286.440 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Ο.ΑΝ.Τ. / ΤΟΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

2/5/2018 | Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος - (A κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 094

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ και στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/2/2018 | Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 079

Προϋπολογισμός: 32.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/2/2018 | Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/02/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 097

Προϋπολογισμός: 19.300.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

19/1/2018 | Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/01/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/01/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 093

Προϋπολογισμός: 3.382.400 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/12/2017 | Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας - Β κύκλος

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/05/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 088

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

21/12/2017 | Σύσταση Ταμείου Υποδομών

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.


περισσότερα...

19/12/2017 | Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/12/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 092

Προϋπολογισμός: 104.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2017 | Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα

Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 056

Προϋπολογισμός: 83.704.921,98  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2017 | Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 091

Προϋπολογισμός: 13.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/12/2017 | Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ισχύος 30 MW

Ημερομηνία Έκδοσης: 5/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2018 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 085

Προϋπολογισμός: 6.694.265,04 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/11/2017 | Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/04/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 089

Προϋπολογισμός: 9.630.001 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/11/2017 | Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 071

Προϋπολογισμός: 3.034.372 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/11/2017 | Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/03/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 077

Προϋπολογισμός: 1.497.791 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

27/11/2017 | Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Η Δράση "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.


περισσότερα...

13/11/2017 | Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η Δράση "Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.


περισσότερα...

10/11/2017 | Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 073

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα: (Ανεξάρτητες Αρχές), (Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/11/2017 | Μετρητικός Ρυθμιστικός Σταθμός στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP

Ημερομηνία Έκδοσης: 09/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 078

Προϋπολογισμός: 5.448.863,90 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/9/2017 | Νέο Κέντρο Διανομής Ιλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 064

Προϋπολογισμός: 19.675.622 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/9/2017 | Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/09/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 076

Προϋπολογισμός: 34.490.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/8/2017 | Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Προϋπολογισμός: 18.600.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

1/8/2017 | Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 069

Προϋπολογισμός: 47.332.636,44 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

19/7/2017 | Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 068

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

17/7/2017 | Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/7/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 066

Προϋπολογισμός: 25.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

12/7/2017 | Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) Χανίων ΙΙ και Διπλή Καλωδιακή Γραμμή (Κ.Γ.) 150 kV Κ/Δ Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού (Υ/Σ) Χανίων

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 062 

Προϋπολογισμός: 10.274.245 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/6/2017 | Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας - B Φάση

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/6/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/08/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 063

Προϋπολογισμός: 8.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/5/2017 | Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/5/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 059

Προϋπολογισμός: 4.425.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/4/2017 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/04/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/04/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 061

Προϋπολογισμός: 487.730.282 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων  έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/4/2017 | Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Ημερομηνία Έκδοσης: 3/4/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/7/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 058

Προϋπολογισμός: 5.000.000. ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/3/2017 | Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 057

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εθνικής 'Aμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, 'Eρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων  έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 053

Προϋπολογισμός: 7.379.428.24 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία  (ΕΚΧΑ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - "ΔΗΜΗΤΡΑ" για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 051

Προϋπολογισμός: 437.270 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 048

Προϋπολογισμός: 17.386.783,78 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/12/2016 | Εικονικό Μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη"

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 055

Προϋπολογισμός: 1.260.200,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/12/2016 | Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/12/2016 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 049

Προϋπολογισμός: 9.648.688,31  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Αγιον 'Ορος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 042

Προϋπολογισμός: 3.198.327,83 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 043

Προϋπολογισμός: 5.530.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/12/2016 | Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 044

Προϋπολογισμός: 3.690.363,60 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 045

Προϋπολογισμός: 59.971.063,14 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»


περισσότερα...

2/12/2016 | Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 050

Προϋπολογισμός: 1.690.211,11 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 046  

Προϋπολογισμός: 400.000.000 ευρώ

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 047

Προϋπολογισμός: 68.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2016 | Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 037

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ)/ Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)/ Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών-ΕΣΕΕ, και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)/ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/10/2016 | Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας

Ημερομηνία Έκδοσης: 5/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 040

Προϋπολογισμός:  5.313.500,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία".


περισσότερα...

2/8/2016 | Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 035

Προϋπολογισμός: 3.104.699 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

2/8/2016 | Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:3/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 036

Προϋπολογισμός: 1.720.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | 2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Προϋπολογισμός: 32.015.767,64

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Προϋπολογισμός: 31.860.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) εποπτευόμενα απο την ΓΓΕΤ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Προϋπολογισμός: 76.359.865,69 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες Δικαιούχων (ή εναλλακτικά στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πάτρας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/7/2016 | Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 030

Προϋπολογισμός: 8.532.875,98 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απαυθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

21/7/2016 | Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

21/7/2016 | Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 034

Προϋπολογισμός: 43.600.565,46 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/7/2016 | Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 032

Προϋπολογισμός: 2.872.473 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕK
Κωδικός Πρόσκλησης: 029

Προϋπολογισμός: 1.190.038,41 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Προϋπολογισμός: 2.885.268,09 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

27/6/2016 | Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 024

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Δείτε με προσοχή τους Φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/ Οργανώσεις αυτών, Κλαδικοί φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

21/6/2016 | Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Προϋπολογισμός: 4.388.174,41 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ, Δικαιούχος που προέκυψε μετά από συγκριτική αξιολόγηση της πρόσκλησης με αρ. 80 του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

 

 


περισσότερα...

31/5/2016 | Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:01/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:31/08/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 025

Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκκληση απευθύνεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

24/5/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:9/8/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Προϋπολογισμός: 933.104 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

11/5/2016 | Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 
9/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), ως ισχύει.


περισσότερα...

25/4/2016 | Aπορρύπανση-Aποκατάσταση Kτιρίου "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" στο ΤΠΛΛ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:27/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (ΕΑΔΠ/ΕΜΠ), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/4/2016 | Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Προϋπολογισμός: 20.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/4/2016 | Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 009

Προϋπολογισμός: 10.850.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 021

Προϋπολογισμός: 1.140.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)»

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Προϋπολογιμός: 100.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 014

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 013 

Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ

Η προύσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα "ΑΘΗΝΑ", για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 015

Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες-Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Προϋπολογισμός: 350.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 018

Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΓΕΤ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 020

Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην  (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

13/1/2016 | Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ -II

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:13/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 010 

Προϋπολογισμός: 2.133.250 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεωαν) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/12/2015 | Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 002 

Προϋπολογιμός: 3.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2015 | Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/12/2015 | Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:9/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:9/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Προϋπολογισμός: 1.800.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2015 | Λειτουργία Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:12/10/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:12/10/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/11/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: "Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 01)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 6.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 02)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 12.000.000 ευρώ

Εποχορηγούμενος Π/Υ: 2.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κοινωνικούς εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑνΕΚ 03)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 3.250.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».


περισσότερα...Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19