Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

25/2/2022 | Επανεκκίνηση λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης στη Μύκονο με τη στήριξη του REACT EU

Με έδρα το νησί της Μυκόνου, η οικογενειακή  επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» με τον εμπορικό τίτλο «Makis Place” ιδρύθηκε το 1991 από τον Σαντοριναίο Γεράσιμο και τώρα την διαχειρίζονται τα παιδιά του.


περισσότερα...

21/2/2022 | Touchsmart - Ρευστότητα μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Η Touchsmart σχεδιάζει και κατασκευάζει διαδραστικά συστήματα όπως info kiosks, διαδραστικά τραπέζια, tablet kiosks, τουριστικά περίπτερα ενώ διαθέτει και εξαρτήματα διάδρασης όπως διαδραστικά φιλμ για βιτρίνες, touch screen panels και άλλα παρόμοια συστήματα.  Πέρα από τον εξοπλισμό (hardware) προσφέρει και το ανάλογο λογισμικό όπως για παράδειγμα ο «ψηφιακός τουριστικός οδηγός», ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, 3D κατόψεις και λογισμικό ψηφιακής σήμανσης.


περισσότερα...

3/2/2022 | Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» είχε ως βασικό σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούσαν και στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.


περισσότερα...

27/12/2021 | ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες δράσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών.


περισσότερα...

16/12/2021 | Παρουσίαση έργων υποδομών του ΕΠΑνΕΚ

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ συγχρηματοδοτήθηκαν πολλά σημαντικά έργα υποδομών, σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ο τουρισμός, πολιτισμός κ.α. Τα έργα αυτά συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ είχαν και σημαντικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 


περισσότερα...

26/11/2021 | INNOMSME: πως συνδέεται η καινοτομία και η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Το έργο INNOMSME στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Γερμανία μέσα από συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων.

Οι ελληνικές και γερμανικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τόσο της ελληνικής όσο και της γερμανικής οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στις οικονομικές επιδόσεις των δύο χωρών. 


περισσότερα...

22/11/2021 | Η ανάπτυξη μιας εταιρείας χαρτικών με τη βοήθεια της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στη Λάρισα το 1997, ακολουθώντας μια παράδοση στην επεξεργασία χαρτιού από το 1986.

Οι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας εκτείνονται από την παραγωγή ρολών, εντύπων και στην παραγωγή βιομηχανικής ετικέτας προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα χάρτου υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ένα ευρύ φάσμα αναγκών κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.


περισσότερα...

5/11/2021 | TechnikAL: Εκσυγχρονισμός παραγωγής με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η επιχείρηση TechnikAL SA δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας κουφωμάτων αλουμινίου για περισσότερα από 18 χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία κατασκευών υψηλών προδιαγραφών.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής, συνολικής έκτασης 2.500 m2, διαθέτει υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό και θεωρείται από τις προηγμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, εξάγοντας ετησίως πάνω από το 55% του κύκλου εργασιών της σε διψήφιο αριθμό κρατών.


περισσότερα...

5/11/2021 | Η καθοριστική συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην ανάπτυξη της εταιρείας επίπλων Θεοδωρίδης

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου από το 1961 ως οικογενειακή επιχείρηση διαθέτοντας στην αγορά έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατασκευής.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη περισσότερο ποιοτικών  και ανταγωνιστικών προϊόντων, επιδιώκοντας την περαιτέρω διεθνή προώθησης τους. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία πετυχαίνει να προσφέρει προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη αξία με ενσωμάτωση τεχνολογίας, γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.


περισσότερα...

16/7/2021 | Το ΕΠΑνΕΚ χρηματοδοτεί το έργο ADVENTUS για το σχεδιασμό μικρών ανεμογεννητριών

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το έργο ADVENTUS αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης για τον καλύτερο σχεδιασμό προηγμένων μικρών ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς μια μικρή ανεμογεννήτρια ισχύος 10KW, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση της τρισδιάστατης σχεδίασης πτερυγίων, ενσωματώνονται τροποποιήσεις στον σχεδιασμό της βάσης και της κορυφής (tip) της πτέρυγας, διερευνώντας την εφαρμογή ανθρακονημάτων (Carbon Fiber Reinforced Polymers) στην κατασκευή συνδυαστικά με την ενσωμάτωση παθητικών (wingletsvortex generatorstubercles) και καινοτομών ενεργητικών (plasma actuators) μεθόδων ελέγχου της ροής.


περισσότερα...

14/7/2021 | Το EquiFund χρηματοδοτεί την Flexcar, μια καινοτόμα startup εταιρεία leasing αυτοκινήτων

Η νεοφυής ελληνική εταιρεία Flexcar η οποία ιδρύθηκε το 2018, δραστηριοποιείται στη μίσθωση αυτοκινήτων προσφέροντας λύσεις ευέλικτου leasing (Car as a Service).  

Η καινοτομία βρίσκεται στο ότι μέσω της Flexcar δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, να μισθώσει το αυτοκίνητο που θέλει, για όσο χρόνο επιθυμεί, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες,  προσφέροντας ένα πλήρες "πακέτο" υπηρεσιών (τέλη κυκλοφορίας, μικτή ασφάλεια, σέρβις, επισκευές, ελαστικά κ.α.) μόνο με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα.  Επιπλέον ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει εντελώς δωρεάν κάθε δύο χρόνια το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες του και φυσικά έχει το προνόμιο να μπορεί να αγοράσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή.


περισσότερα...

11/6/2021 | Το εμβληματικό έργο του ΕΠΑνΕΚ ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τη Πελοπόννησο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα διασύνδεσης με εναλλασσόμενο ρεύμα στον κόσμο. Αναμένεται να καλύψει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρισμό, δίνοντας λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του μεγαλύτερου νησιού της χώρας. 

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά η τοποθέτηση δύο υποβρυχίων καλωδίων συνολικού μήκους 135 χιλιομέτρων έκαστο τα οποία συνδέουν τη χερσόνησο Μαλέα στην Πελοπόννησο με τον κόλπο του Κίσσαμου στην Κρήτη.


περισσότερα...

3/6/2021 | SCoSCo: Ηλιακοί Συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το  Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο παρόν έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους  απορροφητές.


περισσότερα...

31/5/2021 | EWSMD: Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδιδόμενες ασθένειες από τα κουνούπια και εφαρμογή νέων εργαλείων για την καταπολέμηση των φορέων ασθενειών σε αστικό περιβάλλον.

Το έργο αφορά στη δυνατότητα πρόβλεψης του κινδύνου που προκύπτει από τις ιογενείς ασθένειες για τους ανθρώπους στην Ευρώπη, οι οποίες  μεταδίδονται από τα κουνούπια, όπως οι: Ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ), δάγκειος πυρετός, Chikungunya και Usutu.

Ο μόνος διαθέσιμος τρόπος αντιμετώπισης για τις παραπάνω ασθένειες είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών. Ειδικότερα, ο ΙΔΝ αντιπροσωπεύει την σημαντικότερη λοίμωξη που μεταδίδεται από κουνούπια στην Ευρώπη (με 80 περίπου σοβαρά περιστατικά εγκεφαλίτιδας στην Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο και με καταγραφή ανθρώπινων κρουσμάτων για πρώτη φορά στην Γερμανία το 2019).


περισσότερα...

19/4/2021 | Το φραγκόσυκο αξιοποιείται για καινοτόμες εφαρμογές σε τρόφιμα από έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ

Το πρωτότυπο ερευνητικό έργο Explore Opuntia αφορά στην ολιστική αξιοποίηση του φυτού της φραγκοσυκιάς, δηλαδή των φύλλων και του καρπού του για χρήση σε τρόφιμα.

Η φραγκοσυκιά που όλοι γνωρίζουμε είναι  ένα κακτοειδές φυτό (Opuntia ficus-indica), με προέλευση από την Νότια Αμερική, εύκολο στην καλλιέργεια, το οποίο φύεται και στην Ελλάδα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων εκμετάλλευσης. Με το Expore Opuntia, μέσω καινοτόμων διεργασιών, επιτυγχάνεται η παραγωγή αλεύρων, χρωστικών, και βιο-προϊόντων χρησιμοποιώντας τον καρπό, νεαρούς βλαστούς (nopalitos) και το φλοιό του καρπού.


περισσότερα...

15/4/2021 | Tyrel: Καινοτόμος Τεχνολογία Αγροδιατροφής από την Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ

H Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1967 και από το 2006 μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως πρότυπο οικολογικό πυρηνελαιουργείο με καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις. Με την βοήθεια των υποδομών παραλαβής και επεξεργασίας που διαθέτει σήμερα είναι σε θέση να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα απόβλητα των διφασικών ελαιοτριβείων του Νομού, με τρόπο που οι εκπομπές στο περιβάλλον να μην ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια για τον ελαιουργικό τομέα.

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και την εκτενή εξειδίκευση στο κομμάτι του ελαιολάδου, η εταιρεία στα πλαίσια του προγράμματος "ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" ανέπτυξε την εφαρμογή σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον «πράσινων» τεχνολογιών εκχύλισης για την επεξεργασία των υποπροϊόντων ελαιοποίησης της διφασικής ελαιοπυρήνας και την παραγωγή βιοδρατικών εκχυλισμάτων εμπλουτισμένων σε αντιοξειδωτικά συστατικά.


περισσότερα...

5/3/2021 | Νέο αντιυπερτασικό φάρμακο από την ELPEN: τρεις δραστικές ουσίες σε ένα και μόνο δισκίο

Η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα, με κύριο γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

H έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των φαρμάκων συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση νέων μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση τόσο για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών όσο και για τη μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας.


περισσότερα...

16/2/2021 | Η εταιρεία χημικής παραγωγής CBL Patras στην παραγωγή φαρμάκων για διαβήτη τύπου ΙΙ

Τα Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια (Chemical and Biopharmaceutical Laboratories - CBL) με έδρα την Πάτρα,  είναι μία πρωτοπόρος  επιχείρηση χημικής παραγωγής. Δραστηριοποιείται ως πρωταρχικός κατασκευαστής και προγραμματιστής καινοτόμων αντιδραστηρίων για τη σύνθεση πεπτιδίων, καθώς και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πεπτιδικών υλικών παγκοσμίως.

Τα πεπτίδια είναι ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την αυτορρύθμιση του και χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και κατόπιν στην παραγωγή τους, όσο και στην κατασκευή καλλυντικών, κτηνοτροφικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. 


περισσότερα...

22/1/2021 | Η επιτυχημένη πορεία μιας startup του EquiFund, που κάνει «έξυπνες» τις μηχανές καφέ.

Με γνώμονα την εξασφάλιση της ποιότητας του καφέ, η νεοφυής εταιρεία BibeCoffee δημιούργησε μια Internet of Things (IoT) λύση παρακολούθησης επαγγελματικών μηχανών καφέ σε πραγματικό χρόνο, που μετατρέπει κάθε τέτοια μηχανή σε έξυπνο συνδεδεμένο τερματικό.

Η έξυπνη συσκευή υψηλής τεχνολογίας, της BibeCoffee μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική μηχανή καφέ, ανεξαρτήτως κατασκευαστή και έτους παραγωγής συγκεντρώνοντας δεδομένα, που οδηγούν σε σημαντικά πορίσματα και μετρήσεις για την ορθή λειτουργία (εμπορικά και τεχνικά) όπως για παράδειγμα την ποσότητα καφέ που καταναλώνεται, τις βλάβες, αλλά και την πρόληψη των ζημιών της κάθε μηχανής. Είναι σημαντικό ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η διαδικασία συντήρησης των μηχανών, ελαχιστοποιείται η απώλεια εσόδων από τυχόν προσμίξεις ή άλλες λανθασμένες πρακτικές και διασφαλίζονται οι υψηλοί δείκτες ποιότητας του καφέ, προστατεύοντας παράλληλα, την φήμη των εταιρειών.


περισσότερα...

19/1/2021 | PEBBLE (πρώην Iris): Μια καινοτόμος φορητή συσκευή που ανιχνεύει τον Covid-19

Η BIOPIX DNA Technology P.C. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με στόχο τη διάθεση μοριακών διαγνωστικών εργαλείων σε όσους τα έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητά τους, τη χώρα διαμονής και το επίπεδο εκπαίδευσης τους.

Η BIOPIX-T αναπτύσσει και κατασκευάζει την IRIS, μια πρωτοποριακή φορητή διαγνωστική συσκευή μοριακού ελέγχου (DNA,RNA) η οποία μπορεί να ανιχνεύσει  μολυσματικές  ασθένειες όπως η γρίπη και ο COVID-19 καθώς και μεταλλάξεις (καρκινικών ή καρδιαγγειακών) για τη χορήγηση φαρμάκων. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά μια καινοτόμος συσκευή μπορεί να παρέχει ποσοτική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο από μία χρωματομετρική αντίδραση LAMP (qcLAMP) - η οποία ήταν έως πρότινος μία μέθοδος που παρείχε μόνο ποιοτική πληροφορία.


περισσότερα...

22/10/2020 | Ιnfrafrontier GR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου

Το έργο Infrafrontier GR/Phenotypos υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλεξανδρος Φλέμιγκ" στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων, τυποποιημένων υπηρεσιών στη βιοϊατρική έρευνα.  Η υποδομή είχε ήδη συμμετάσχει επιτυχημένα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) προκειμένου να υποστηριχθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στην αντίστοιχη  Ευρωπαϊκή Υποδομή και να αυξηθεί η δυναμικότητα των μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της  ερευνητικής κοινότητας.


περισσότερα...

20/10/2020 | Tekmon, πρωτοπόρο λογισμικό για την συνεργασία εξ αποστάσεως και διαχείριση έκτακτων συμβάντων

Η ΤΕΚΜΟΝ είναι εταιρία πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη έξυπνων ψηφιακών εργαλείων για εταιρείες που απασχολούν εργαζομένους εκτός των γραφείων τους.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει το ομώνυμο λογισμικό, το οποίο αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη λύση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και την εποπτεία καθημερινών εργασιών των εργαζομένων εκτός γραφείων καθώς και για τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και συμβάντων.Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Ιωάννινα και απασχολεί 10 εργαζόμενους στα Ιωάννινα και την Αθήνα.


περισσότερα...

15/9/2020 | Ερευνητική Υποδομή PANACEA: Δράσεις και ευρήματα σχετικά με την πανδημία COVID19

Η Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και την κλιματική για την Ελλάδα, τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.  

Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ καλύπτει την ανάγκη για την παρατήρηση και εποπτεία της ατμοσφαιρικής σύστασης, των μεταβολών της ηλιακής ακτινοβολίας, της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών φυσικών κινδύνων στην Ελλάδα. Επιπλέον, πρωτοπορεί στην παροχή υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.


περισσότερα...

7/7/2020 | MyJobNow: η πλατφόρμα για εργοδότες και εργαζόμενους

Το MyJobNow (MJN) είναι μια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας  που βοηθάει επιχειρήσεις εστίασης και καταστήματα λιανικής να προσλάβουν προσωπικό. Οι  χρήστες  που αναζητούν εργασία μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορα και εύκολα το προφίλ τους και  να υποβάλλουν αίτηση για εργασία με ένα κλικ, ενώ προσφέρεται και στους εργοδότες μια εύκολη διαδικασία δημιουργίας θέσεων εργασίας και διαχείρισης των αιτήσεων των υποψηφίων.


περισσότερα...

7/7/2020 | Pushme Bikes: ένα επιτυχημένο “exit” για μια startup ευέλικτης ηλεκτροκίνησης

Η Pushme Bikes ιδρύθηκε το 2016 από τον Dan Keene και τον Γιώργο Καλλίγερο με σκοπό να προσφέρει μια νέα φιλοσοφία στις αστικές μετακινήσεις με ηλεκτρικά ποδήλατα.

Ουσιαστικά η εταιρεία ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση στην αστική ηλεκτροκίνητη μετακίνηση με ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, στα οποία η επαναφόρτιση γίνεται μέσω ενός έξυπνου συστήματος ανταλλαγής μπαταριών σε καταστήματα και όχι με απευθείας φόρτιση. Επιπροσθέτως η εταιρία είχε αναπτύξει ένα σύστημα μετατροπής οποιουδήποτε συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό.


περισσότερα...

15/6/2020 | Η εταιρεία Psiliakos Hospital στηρίζει με δωρεά κλινών ΜΕΘ το εθνικό σύστημα υγείας

Η εταιρεία PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT από το 1968  προμηθεύει την ελληνική καθώς και την διεθνή νοσοκομειακή αγορά με εξειδικευμένες κλίνες νοσηλείας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και με ιατρικά έπιπλα.

Η μακροχρόνια παράδοση, καθώς και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας την καθιέρωσε γρήγορα σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές  ιατρικών επίπλων στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες.


περισσότερα...

5/6/2020 | Οι startups του EquiFund και ο COVID 19

Tελευταία ενημέρωση: 22/10/2020.

Η πρωτοφανής κρίση σε υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο που προκάλεσε η πανδημία του COVID 19, συνέβαλε στον προσανατολισμό των ερευνητικών, επιχειρηματικών  και τεχνολογικών προσπαθειών, στην μάχη για την αντιμετώπισή της ή για τον μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών που αυτή προκάλεσε, σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα.


περισσότερα...

26/5/2020 | Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) στην υπηρεσία της μάχης κατά του κορονοιού

Η εταιρεία TED3D με έδρα τον Βόλο, δραστηριοποιείται στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3d Printing) ή αλλιώς στην προσθετική κατασκευή.  Διαθέτει μακρόχρονη ειδίκευση στον τομέα του 3D και του φωτορεαλιστικού σχεδιασμού σε καινοτόμες και πρωτοποριακές κατασκευές μέσα από τη συμμετοχής της σε διάφορα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήρι Κατασκευών, Business Plan του Media Hub) και έχει λάβει την 2η θέση στο Διαγωνισμό Σχεδιασμού Θέσεων Στάθμευσης Ποδηλάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


περισσότερα...

12/11/2019 | Isostevia / Μια καινοτόμος εταιρεία στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων στέβιας υψηλής ποιότητας

Η επιχείρηση Isostevia ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κάθε είδους γλυκαντικού από στέβια. Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για επενδυτικό σχέδιο 172.372 ευρώ.


περισσότερα...

12/11/2019 | ProGnosis Biotech / Μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας στον χώρο των Βαλκανίων στον τομέα ελέγχου ποιότητας τροφίμων

Η εταιρεία ProGnosis Biotech ιδρύθηκε το 2011, με έδρα τη Λάρισα, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Είναι μία καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων, με εφαρμογή στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, η ProGnosis Biotech είναι η μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας στον χώρο των Βαλκανίων, που ειδικεύεται στην παραγωγή ανοσοχημικών διαγνωστικών προϊόντων in vitro για τον τομέα ελέγχου ποιότητας τροφίμων και είναι πλέον μία καταξιωμένη εταιρία στην παγκόσμια αγορά της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. 


περισσότερα...

12/11/2019 | MG PACK S.A. / Παραγωγή καινοτόμων ειδών συσκευασίας σε μια άρτια αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής

Η MGPACK εντάχθηκε στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με κύριο σκοπό την αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής της, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την παραγωγή καινοτόμων ειδών συσκευασίας και τη δημιουργία μιας άρτιας αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας, μεταλλικών και πλαστικών πωμάτων με πινέλο καθώς επίσης και λευκοσιδηρών δοχείων.


περισσότερα...

12/11/2019 | UP lift / Υπερσύγχρονη μονάδα έρευνας και παραγωγής υδραυλικών ανελκυστήρων inverter στην περιοχή της Αρτας

Η εταιρεία UP lift ιδρύθηκε το 1984 και το 2010 ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας  έρευνας και παραγωγής υδραυλικών ανελκυστήρων inverter στην περιοχή της Aρτας.


περισσότερα...

12/11/2019 | Ιπποκράτειο Ιωαννίνων / Ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο στον τομέα της βιοπαθολογίας

Το Ιπποκράτειο Ιωαννίνων είναι ένα σύγχρονο και πρότυπο διαγνωστικό κέντρο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού κέντρου και βιοπαθολογίας, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.


περισσότερα...

12/11/2019 | Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης / Μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης και στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό 59.208,31 ευρώ.


περισσότερα...

11/11/2019 | Πατραϊκή Ζυθοποιία / Η Πάτρα στην πρώτη γραμμή παραγωγής μπύρας

Η Πατραϊκή Ζυθοποιία ιδρύθηκε για να παράξει ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και να βάλει την Πάτρα στην πρώτη γραμμή παραγωγής μπύρας μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας προσανατολισμένο στην τοπική κοινωνία, στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να εξελίσσονται.


περισσότερα...

11/11/2019 | Mediterranean Escargots / Ελληνική εταιρία επεξεργασίας σαλιγκαριών

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε για τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας σαλιγκαριών και αυγών σαλιγκαριών. Τα τελικά παραγόμενα προϊόντα είναι τυποποιημένα γεύματα με βάση το κρέας των σαλιγκαριών και συσκευασμένο χαβιάρι με αυγά σαλιγκαριών έτοιμο προς κατανάλωση.


περισσότερα...

11/11/2019 | «γνώθι σαυτόν» / Πρότυπο φροντιστήριο θετικών και θεωρητικών επιστημών

Η ατομική επιχείρηση φροντιστηρίου θετικών και θεωρητικών επιστημών «γνώθι σαυτόν» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


περισσότερα...

11/11/2019 | Akti Oneirou / Σύγχρονο, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στην Χαλκιδική

To τουριστικό συγκρότημα «Akti Oneirou» βρίσκεται στο Νέο Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα που αποτελείται από camping 16 θέσεων με 9 τετράκλινους οικίσκους - συνολικής δυναμικότητας 100 ατόμων – με εκσυγχρονισμένες κοινόχρηστες υποδομές.


περισσότερα...

11/11/2019 | The Grove / Ξενοδοχειακή μονάδα στο Ναύπλιο εξαιρετικής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Η τουριστική επιχείρηση «THE GROVE» αποτελεί μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Ναύπλιο που ενσωματώνει κύρια χαρακτηριστικά μίας καλής πρακτικής κυρίως όσον αφορά την βιωσιμότητα της επένδυσης σε βάθος χρόνου βελτιώνοντας  την ανταγωνιστικότητα στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη.


περισσότερα...

11/11/2019 | Γεώργιος Σπυριδάκης / Kατασκευή κουτιών από πλαστικές και ξύλινες πρώτες ύλες

Η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ του Γεώργιου Σπυριδάκη ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων και θηκών από πλαστικές και ξύλινες πρώτες ύλες. Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό έργου 200.000 ευρώ.


περισσότερα...

1/11/2018 | «Rural Broadband» / Ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια, βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το «Rural Broadband» είναι ένα μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 161.061.091,94 ευρώ (συνολικός Π/Υ 199.715.754,01 μαζί με ΦΠΑ) και έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), EΠ Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και είχε ως στόχο τη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας (λευκές αγροτικές περιοχές) και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας. Χωρίζεται σε 2 φάσεις με την πρώτη να αφορά την υλοποίηση (κατασκευή) και τη δεύτερη την λειτουργία των υποδομών.


περισσότερα...

1/11/2018 | Αναβάθμιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δημοσίου / Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές ΚΤΠ ΑΕ και κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ

Η συγκεκριμένη Δράση έχει ως κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας) της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware) όσο και σε αυτά κόστη που αφορούν στην λειτουργία του.

Με την Δράση πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τέθηκε σε λειτουργία υποδομή φιλοξενίας των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location).


περισσότερα...

1/11/2018 | Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός / Διασφαλίζοντας το πλούσιο ιστορικό υλικό της Αθωνικής Πολιτείας

Η ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθωνικής Πολιτείας παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία, καθώς απευθύνεται τόσο σε ερευνητές της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όσο και σε προσκυνητές.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.412.260,00 ευρώ αφορά στη διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα 14 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα με την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού μέρους του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας στο σημαντικό αυτό ιστορικό υλικό και την πρακτική αξιοποίηση του, καθώς και την προστασία του από την φθορά.


περισσότερα...

1/11/2018 | Στερέωση-Συντήρηση-Αναστήλωση-Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών

Το έργο στον ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο των Αιγών περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης του βόρειου πρανούς του χώρου έδρασης του μνημείου, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος κατολίσθησης του κτιρίου.

Μέρος του έργου αποτελεί η αναστήλωση των κιονοστοιχιών της νότιας στοάς της πρόσοψης, του προπύλου και του μεγάλου αρχετυπικού δωρικού περιστυλίου με σκοπό να αποκτήσει το μνημείο την διάσταση του ύψους και κάτι από το αρχικό μεγαλείο του. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των δύο μεγάλων ανδρώνων (χώροι συμποσίων) της βορειοανατολικής πτέρυγας με τα σωζόμενα στη θέση τους αρχαία ψηφιδωτά καθώς και η συνολική αισθητική αποκατάσταση του αναταγμένου-αναστηλωμένου τμήματος του μνημείου.


περισσότερα...

1/11/2018 | Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρώτικο Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης / Ένα έργο εθνικής σημασίας υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Tο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα τεχνικά σύνθετο έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία και του οποίου η χρηματοδότηση και υλοποίηση έχει ξεκινήσει από την Προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας». Χάρη σε αυτό θα εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια. Με το έργο επιτυγχάνεται η μελλοντική ασφαλής τροφοδότηση των νησιών των Κυκλάδων χωρίς να είναι αναγκαία η εγκατάσταση ρυπογόνων νέων «Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής».


περισσότερα...

1/11/2018 | Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης / Ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας στον τομέα του πολιτισμού της Ελλάδας

Το έργο στο σύνολό του αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ. Στο έργο περιλαμβάνεται η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η συντήρηση των αρχαίων αντικειμένων καθώς και οργάνωση του αποθηκευτικού χώρου.


περισσότερα...

1/11/2018 | Β Φάση της Β Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Ενα σημαντικό έργο υποδομών το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για τη χώρας και με το οποίο προσφέρονται σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες.

Ο προϋπολογισμός της Β Φάσης του έργου είναι 31.875.767,64 ευρώ (δημόσια δαπάνη), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 35% και αφορά στην ολοκλήρωση της προσθήκης μιας τρίτης δεξαμενής, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG, με δυνατότητα παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr LNG, στις δύο υφιστάμενες συνολικής χωρητικότητας 130.000 m3 (2*65.000 m3).


περισσότερα...Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης