Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
16/4/2020 - Αξιοποίηση υποδομής χρηματοδοτούμενης από το ΕΠΑνΕΚ στη μάχη κατά του COVID 19

Η ψηφιακή υποδομή ευφυούς αυτοματοποίησης (intelligent automation) παραγωγής στο ΕΚΕΤΑ αξιοποίησε τις δυνατότητες της ώστε να παράγει και να προσφέρει προστατευτικά ασπίδια προσώπου για την προστασία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού από τη μετάδοση του κορονοϊού COVID -19 κατασκευασμένα με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας) συνεργάστηκαν με τις εταιρίες «ANiMA - The 3D Printer Experts», «Thes3D», «Quick3Dparts» και «Retouch-Health Solutions».

Ήδη έχουν παραδοθεί 200 τέτοιες προσωπίδες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η υποδομή που παρήγαγε τα ασπίδια έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ», του ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 3.009.837,29 ευρώ. Η υποδομή έχει στόχο να λειτουργεί ως ένα έξυπνο οικοσύστημα για τη βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων και αυτοματοποιημένων διεργασιών, με απώτερο σκοπό την ομαλή μετάβαση των ερευνητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, προς όφελος των συνεργαζόμενων φορέων του κέντρου (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, βιομηχανία, κτλ.) στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19